SOSYAL MEDYA

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

Veli SARI
Her yıl kendini geliştiren, ihtiyaçlarımıza uygun çözüm önerileri ve uygulamalar üreten sektörde kendini kanıtlamış bir şirket olarak yükselişinizi ilgiyle takip ediyoruz.

Sedna Hotel

HABERLER

Sedna E-fatura teste hazır
Sedna E-Fatura Modülü Kasım 2013’ten itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özel Entegratörler üzerinde test kullanımına sunulacaktır. Modül parametre seçimi ile GİB Portal, kendi sisteminiz ve bütün entegratörler ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

daha fazla

REFERANSLAR

Denuo Travel
Muhasebe 3K Group Hotels
Ön Büro+Pos+Back Office+Bordro+Satın Alma Kasr-ı Nehroz Otel
Ön Büro + Back Office + Bordro + Satın Alma

Sedna Hotel Sedna Agency