SOSYAL MEDYA

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

Veli SARI
Her yıl kendini geliştiren, ihtiyaçlarımıza uygun çözüm önerileri ve uygulamalar üreten sektörde kendini kanıtlamış bir şirket olarak yükselişinizi ilgiyle takip ediyoruz.

Sedna Hotel

HABERLER

e-Fatura kullanıcı hesabı için başvurunuzu yaptınız mı?
Son başvuru tarihi 01.09.2013 416 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilecektir. Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüşür. (8 inci bölümde yer alan istisna hariç olmak üzere) Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.

daha fazla

REFERANSLAR

Ma Biche Hotel
Ön Büro + Back Office + Pos + Bordro Side Prenses Resort Hotel
Ön Büro+Pos Sun Fun Travel
Sedna Agency

Sedna Hotel Sedna Agency