Sedna ACCOUNTING

Management Software

Muhasebe Çözümleri

Tüm e-Dönüşümler !

İşletmelere Uygun

Ağırlıklı olarak Turizm ve Otelcilik işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.

Merkezi Veri Yönetimi

Özellikle çok şubeli işletmelerde merkezi veri yönetimini kolaylaştırmaktadır. İşyeri yetkilendirme seçenekleri sayesinde bireysel veya konsolide olarak kullanılabilmektedir.

İş Takibi

Muhasebe temelli kayıt yapısı sayesinde muhasebe ve cari bilgilerini aynı kayıt üzerinden takip edebilmekte, diğer uygulamalarda sıkça görülen cari-muhasebe tutarsızlığını ortadan kaldırmaktadır.

İhtiyaçlara Yönelik

Sektörün temel ihtiyacı olan dövizli takip işlemini kendiliğinden yerine getirmektedir. Tüm işlemler yerel para ve işlem dövizi yanı sıra istenilen dövize çevrilerek de raporlanabilmektedir.

Sedna Muhasebe ile tüm faturalarınızı elektronik ortama taşıyın.

Sedna Muhasebe & Finance

Turizm konaklama sektörünün mali ve finansal ihtiyaçlarına, tecrübe ve birikimleriyle geliştirdiği çözümlerle cevap veren Cari-Muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldıran muhasebe temelli kayıt özelliğine sahiptir. Cari ve Muhasebe birleşik hesap planı yapısına sahiptir. Cari bilgilerine ihtiyaç duyulan hesapların kart tipi “Cari” seçilerek açılan ekrandan cari bilgiler yazılabilir. Mizan seçeneklerinde istenirse cari detayların çıkmaması sağlanabilir. Hesap kartlarına sınırsız banka bilgisi girilebilir.

Hizmetlerimiz

Sedna Muhasebe tüm Sedna ürünleri ile tam entegre çalışabilmesinin yanı sıra, sektörde kullanılan pek çok operasyon programları ile de entegrasyon sağlanmış vaziyettedir.


Detaylı Raporlama

Detaylı bütçe ve masraf merkezi takibi ile gelir ve maliyetler kıyaslamalı olarak raporlanabilmektedir.

İsteğe Uygun Raporlama

Standart raporların yanı sıra isteğe göre raporlama için de işlevsel çözümlere sahiptir.

Detaylı Yetkilendirme

Detaylı yetkilendirme ve log takibi ile kayıtlar tam kontrol altındadır. Geçmiş dönem kilitleri ile değişmezlik sağlanmıştır.

E-FATURA

S edna Muhasebe tüm faturalarınızı elektronik ortamda tutar.Fatura hizmeti sayesinde faturalarınız emin ellerde.

Sedna Muhasebe ve Finans ile Neler Yapılabilir?

Sistem talimatın çıktığı banka ile müşterinin aynı bankasının otomatik seçilmesini sağlar. İstenilen Ana Hesap ya da Alt Hesabın aylık rakamları görülebilir. Aylık ve genel bakiyesi takip edilir. Özellikle her ay kapanan hesaplar için kısa yoldan kontrol yapılmasını sağlar. Grup işletmelere ait tesislerinin verileri işyeri mantığında tek veri tabanında gelişmiş yetkilendirme özellikleri ile tutulabilmektedir. İşyeri, menü seçeneği ve işlem detayında yetkilendirme yapılabilir. Kullanıcı sadece yetkisinde olan işyerlerini görebilir. Yetki verilen menü seçeneklerini ekranında görür. Gördüğü menü seçeneklerinde verilen yetkide izleme, yeni kayıt, düzeltme, silme işlemlerini yapabilir. Yetki grupları oluşturularak kullanıcılar gruba bağlanabilir. Yeni bir kullanıcı açıldığında ait olduğu grup seçilerek hızlıca yetkilendirilmiş olur. Kullanıcılar yetkileri dahilindeki işyerlerinin bilgilerini içeren konsolide raporlar alınabilir Raporlama yapılırken ekrandaki sabit filtrelere ek olarak Kart, Hareket ve Fiş Detay filtreleri de kullanılabilir. Sisteme girilmiş bütün alanlara göre filtreleme yapılabilmektedir. Gelişmiş çoklu döviz işlemi takip edilmesine olanak sağlanır. Sistem döviz cinslerine göre ayrı ayrı kur farkı fişleri oluşturabilmektedir. Tek tuş ile kartların döviz cinslerine göre icmal rakamları görülebilir. Gerçek döviz cinsine göre raporlama yapabildiği gibi, farklı bir döviz cinsine göre de çevrim yaparak raporlama yapılabilir. Tek kart kullanılmasının mutabakat ve Ba/Bs raporlarında işlemsel faydaları mevcuttur. Tek mutabakat formu ile hem dönemsel Ba/Bs bilgileri hem de cari bakiye mutabakatı yapılabilir. Mutabakatlar istenirse carilerin mail adreslerine gönderenin mail hesabına iz bırakarak otomatik gönderilebilir. Kart ve işlemlere sınırsız doküman eklenebilir. Hesap hareketleri üzerinden kaynak evrak, muhasebe fişi ve hesap kartındaki dokümanlara kolayca erişilebilir. Manuel ya da entegre ile gelmiş fişler tek ekranda takip edilir. Ekrana gelen fişler fiş tarihine ya da kayıt tarihine göre filtrelenebilir.

Sedna Muhasebe ile tüm faturalarınızı elektronik ortama taşıyın.

Sedna F&B Depo Stok Yönetimi

Kartlar üzerindeki birim tanımlarını kullanarak tüm stok işlemlerinizi 3 farklı birimden girebilir, raporlarınızı herhangi bir birime çevrilmiş olarak alabilirsiniz. Kartlarda tüm satıcılara ait barkod bilgisi takip edilebilmektedir. Kartlara istenildiği kadar resim eklenebilmektedir. Yeni kartlar açılması sırasında stok numarası program tarafından otomatik tespit edilir. Çok şubeli işletmelerde merkezden açılan tek stok kartının tüm şubelerde kullanılması ile işlem yükü azaltılmıştır. Grup veya stok kodu seviyesinde muhasebeleşme tanımları yapılabilmektedir.

GRUPLARA AYRILMIŞ GÜNLÜK İŞLEM GİRİŞİ

Tüm işlemler hatasızca muhasebeleşmekte, muhasebeleşmiş işlemin değiştirilmesi engellenmektedir. İşlem tarihine göre yapılan miktar kontrolü ile stok işlemleri sonucunda depo miktarlarının eksiye düşmesi engellenmektedir. İşlemler mal kodu üzerinden veya barkod kodu üzerinden barkod okuyucu ile girilebilmektedir. Tüm giriş çıkış işlemleri sırasında depo miktarları anında izlenebilmektedir. Kritik ve azami depo stok girişleri yapılabilmekte ve durum raporları alınabilmektedir. Departmanlardan günlük talepler girilebilmekte, depo transfer işlemleri bu talepler üzerinden yapılabilmektedir.

SEDNAFBMOBİL İLE İŞLER DAHA KOLAY

Tüm işlemler, alımlar, sayımlar, talepler, transferler programın SednaFBMobil sürümü ile el terminali üzerinden de yapılabilmekte ve programa kolaylıkla aktarılabilmektedir.

PRATİK SAYIM FİŞİ EKRANI

Depo miktarı ile kapat özelliği ile tüketim olmayan depoların sayımları kendiliğinden oluşturulabilir. Sayıma gidiş raporu oluşturularak sayım sonuçlarını Excelden aktarılabilir. Sayım girilmiş depolara işlem yapılması engellenir. Geriye dönük işlem yapma ihtiyacı durumunda sayım fişi askıya alınarak işleme izin verilir. Yeniden sayım girilmesine gerek kalmadan kolay güncelleme özelliği ile sayım fişleri güncellenebilir. Ay içindeki tüm işlemlerin maliyetleri, maliyetlendirme servisi ile anında, kolayca ve hızlıca yeniden hesaplanabilmektedir. Dönem sonu kapatma işlemi ile bir sonraki döneme kolaylıkla geçilebilmekte, girilen sayım sonuçları yeni döneme devir fişi olarak aktarılmaktadır. İstenildiğinde önceki döneme geri dönme işlemi herhangi bir bilgi silmeye gerek kalmadan kolaylıkla yapılabilmektedir.

AY SONU İŞLEMLERİ

Günlük POS satışları kolaylıkla aktarılabilmekte, reçeteler üzerinden maliyetleri hesaplanarak anında durum raporları alınabilmektedir. Günlük üretimler girilerek tüketim noktası günlük maliyet takibi yapılabilmekte, market gibi satış noktalarında yapılan ürün satışları aktarılıp anlık depo takibi yapılabilmektedir. Tüketim noktaları için bütçe rakamları girilerek günlük çıkışlardan bütçe maliyet takibi yapılabilmektedir. Üretim planlama ile yapılacak üretimin maliyetinin bütçelenen maliyetler dahilinde olup olmadığı takip edilebilmektedir. Kartlar arası reçete kopyalama yapılabilmektedir. Ürün satış faturası ve ürün transfer fişi ile reçeteyi oluşturan ürünler kolaylıkla stoktan düşülebilmektedir.

GELİŞMİŞ FİLTRELEME ÖZELLİĞİ

Tüm raporlar çalışma dönemine veya tüm yıla ait olarak alınabilmektedir. Yetkiler dahilinde sadece çalışılan işyerine ait rapor veya tüm işyerlerine ait konsolide rapor almak mümkündür. Her rapor seçeneği için çeşitli amaçlara uygun birden fazla rapor dizaynı kullanmak mümkündür. Önceki dönem raporları başka bir işlem yapmaya gerek kalmadan anında alınabilmektedir.

İSTEĞE UYGUN RAPORLAR

Standart raporlar haricinde isteğe göre her türlü rapor, Rapor Sihirbazı seçeneği ile hazırlanıp kullanılabilmektedir.

GELİŞMİŞ ENVANTER RAPORLARI

İşyeri bazında veya tüm işyerleri konsolide olarak alınabilmektedir. Envanter raporları depo bazında veya gruplandırılmış olarak mal kodu bazında alınabilmektedir. Envanter raporları kartlar üzerindeki her üç birimden de alınabilmektedir. Detaylı veya Özet Envanter raporları alınabilmektedir. Envanter Raporu çeşitli faaliyet raporları hazırlamak için gerekli tüm bilgiyi kapsamaktadır.

Sedna Personel Bordro

İŞLETMELER İÇİN İDEAL

Tüm şubeler yetkisi dahilinde aynı veri tabanını kendilerine özel olarak kullanırken merkezi kullanıcılar tüm kayıtları aynı anda görebilir anında konsolide raporlar alabilirler. Karaliste kontrolü ile programda karaliste olarak işaretlenmiş birinin diğer şubelerde işe girmesi engellenebilmektedir. Sezonluk çalışan işletmelerde personelin tüm giriş çıkış geçmişi aynı kart üzerinden izlenebilir. Gelişmiş kart filtreleme özelliği ile güncel personelin yanı sıra eski personeller de anında görüntülenebilmektedir.

KOLAY PUANTAJ GİRİŞ VE ŞABLON PUANTAJLAR

Kullanıcının hatalı bordro yapmasını engelleyen mantık kontrollerine sahiptir. Puantaj girilmesini kolaylaştıracak ek bilgileri kullanıcıya her an sunar. Önceki bordroların otomatik kilitlenmesi ile ay kapama-açma gibi bir angaryadan uzak, geçmiş dönem raporlarının her an alınabildiği bir yapıya sahiptir. PDKS programlarından veri alabilmekte, Excel’den puantaj bilgileri okuyabilmektedir. Personelin detaylı sicil bilgileri takip edilebilmekte, kalite standartları için gerekli eğitimleri kolaylıkla takip edebilmektedir. Standart bordro ve yasal raporlar haricinde kullanıcılara kendi raporlarını hazırlayabileceği seçeneklere sahiptir. Raporlar aylık alınabileceği gibi, yıllık veya tüm geçmiş şeklinde de alınabilmektedir.